2020/10/16 19:00:00

Bertso saioa

Bertso-saioa

Bertso-saioa
Larrabetzuko eskola, Larrabetzu

19:00 Bertso-saioa, eskolako aterpean (5 euro).