Paperontzi adimentsu batek irabazi du Txorierriko Ideia Ekintzaileen Bideo Lehiaketa

Txorierri

Gaur goizean, Ideia Ekintzaileen Bideoen 2022ko Lehiaketaren sariak banatu ditu EGAZ Txorierrik. Lehiaketa OGAGA proiektuak irabazi du: paperontzi adimendu  bat, gai dena poltsa beteta dagoen hautemateko, poltsa itxi eta bere ordez beste bat jarri. Gainera, proposamenak segurtasuna hartu du kontuan, eta umeek eta animaliek ezin dute ireki. Ideiaren garatzaileak dira Gabriel Alzueta, Ander López, Gabriel Roman eta Anaitz Zabala, eta saritzat 500 euroko txekea jaso dute teknologian gastatzeko.

Deepfake

Txorierri

Fake news edo albiste faltsuen(1) garai ho­netan, ohituta gaude trukatutako ar­gaz­kiak zein bideoak ikustera. Ziur as­ki, batzuek horrelakoak egiteko apli­ka­zioak ere izango dituzue sakelako te­le­fonoan, eta seguru Photoshop ai­pa­tuta horrelakoak burura etorriko zaiz­ki­zuela. Eta ez pentsa amarru horiek era­bil­tzea gaur egungo kontua denik. Trots­kyri galdetu bestela, Stalin “lagunak” ar­gaz­kietatik desagerrarazi zuenean(2)…. Erail­tzeko agindu baino lehen.